תקנון שימוש

תנאי שימוש באתר/אפליקציה

אנו רוצים לעזור לך למנף את העסק, ולא רק לשכור משרד באמצעות השירותים שלנו. לפני שתעשה שימוש בשירותים שלנו, אנא קרא מדיניות זו בשלמותה, כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בנוגע למערכת היחסים שלך עמנו.

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין חברת קבוצת פלא נדל"ן בע"מ ח.פ. 512215666.

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם אתר ו/או אפליקציה חדשניים וברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתנאי שימוש אלה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – לספק לך את שירותינו באמצעות מותג המביא פתרונות ייחודיים לעסקים באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו בבקשה את האמור בתנאי השימוש ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מדריכים יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

 1. הגדרות
  • "החברה" ו/או "WEBIZ" – קבוצת פלא נדל"ן בע"מ ח.פ. 512215666 ו/או כל חברה אחרת במקומה ו/או מטעמה.
  • "האתר" ו/או "האפליקציה" – אתר האינטרנט של החברה, המהווה פלטפורמה מקוונת לתיאום והזמנה של משרדים ושירותים שכתובתו webiztlv.co.il, ו/או אפליקציית WeBiz אשר מיועדת לשימוש במכשירים הניידים התומכים, לרבות כל השירותים והמערכות שבהם.
  • "הפלטפורמה" – החברה מפעילה פלטפורמה ייחודית באמצעות האתר ו/או האפליקציה בתחום השכרת משרדים וחדרי ישיבות באופן המאפשר לחברות ויחידים לשלם עבור השימוש בפועל בצורה נוחה וידידותית.
  • "נקודה" או "קרדיט" – הינה נקודת זיכוי (קרדיט) המשמשת באתר ו/או באפליקציה לביצוע תשלומים בגין שירותים ו/או מוצרים המוצעים באמצעות האפליקציה ו/או האתר, כאשר לכל שירות ו/או מוצר ו/או משרד ו/או חדר ישיבות ישנה עלות שונה, המתומחרת בנקודות (קרדיטים), בהתאם למאפייניו, לרבות, גודל, הסוג, מיקום, השירותים ו/או המוצרים נלווים וכיוצ"ב. המחיר לנקודה מפורסם באתר, בכתובת https://www.webiztlv.co.il או/ ובאפליקציה, בארנק שלי מובהר כי התמחור לנקודה יכול להשתנות מעת לעת ומושפע, בין היתר, מכמות הנקודות הנרכשת בחבילה ותוקף החבילה ו/או מבצעים ו/או התניה אחרת, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • "מארחים" – המחזיקים ו/או הבעלים של המתחמים ו/או שטחי המשרדים באמצעותם מסופקים המוצרים ו/או השירותים באתר זה ו/או באפליקציה זו.
  • "משתמש" או אתה" – פירושו הישות או האדם הנכנסים להסכם זה ואישר את כל תנאיו כמפורט בטופס פרטי החברות.
  • "אורח" –פירושו אורח של משתמש המצוי במתחם ו/או עושה שימוש בשירותים לפי תנאי משתמש אלה ו/או שירותים אחרים המוצעים על ידי WeBiz למשתמשים המצויים במתחם הרלוונטי.
  • "שירותים" – בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה וכל מדיניות אחרת שאנו מעמידים לרשותך בהודעה מוקדמת מעת לעת, במהלך תקופת מתן השירותים (כהגדרתה להלן), החברה תעשה את המאמצים הסבירים כדי לספק לך ו/או מי מטעמך את השירותים המתוארים להלן. שירותים אלה מכונים בהסכם זה "שירותים":
   • גישה לא בלעדית לשטח המשרדים והשימוש בו;
   • תחזוקה שוטפת של שטחי המשרדים;
   • ריהוט עבור שטחי המשרדים באיכות ובכמות הניתנים בדרך כלל לחברות אחרות עם שטחי משרדים דומים, תחנות עבודה ו/או סביבת עבודה אחרת, לפי העניין, במתחם.
   • גישה לחיבור האינטרנט המשותף והשימוש בו בהתאם לתנאי השירותים הזמינים באתר שלנו.
   • שימוש בחדרי הישיבות בכפוף לזמינות והזמנתך מראש של חדרי  ישיבות כאלה, בהתאם לתנאים המתוארים בתנאי השירות. 
   • מיזוג אוויר בחלל המשרדים.
   • חשמל לשימוש משרדי כל זמן קבלת השירותים.
   • שימוש במטבחים ובמשקאות העומדים לרשות החברים והחברות שלנו במתחמים המספקים שירותים כאמור.
   • קבלת דואר ומשלוחים בשם העסק שלך במהלך שעות העבודה הרגילות במתחמים המספקים שירותים כאמור.
   • שירותים אחרים עשויים להינתן תמורת תשלום נוסף, כגון מקום  חניה, שירות טלפון ושירותי IT, בכפוף לזמינות במתחם הראשי וכל תנאים והוצאות נוספים החלים על שירותים אלה.
 1. כללי
  • כל פעולה כלשהי באתר ו/או באפליקציה זו כפופה לאמור בתנאי השימוש שלהלן.
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או באפליקציה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי השימוש וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתנאי השימוש.
  • כל המשתמש באתר ו/או באפליקציה מביע את הסכמתו, בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, ואת הכללים החלים על השימוש בהם, ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • תנאים אלה חלים על השימוש בפלטפורמה באמצעות כל מחשב או כל טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת או עיבוד נתונים אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • תנאי השימוש המפורטים להלן הינם הבסיס החוקי לשימוש בפלטפורמה והם מסדירים את היחסים שבין החברה ו/או המארחים לבין המשתמש באתר ו/או באפליקציה, ו/או המזמין דרכם.
  • תנאי השימוש מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין החברה למשתמשים בפלטפורמה. כל המשתמש בפלטפורמה ומבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא את תנאי השימוש, וכי הוא מסכים לכל הוראותיהם ותנאיהם וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או האפליקציה ו/או הנהלת החברה ו/או האפליקציה ו/או WeBiz ו/או המארחים ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תנאי השימוש. במקרה שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הפסקת את השימוש בפלטפורמה באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתנאי שימוש אלה משמעותו כל רכישה, רישום לרכישה, רכישה, הזמנה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה, העלאת לוגו וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה ו/או באפליקציה .
  • החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה, היא הבעלים הרשום של האתר ו/או האפליקציה. פרטי הקשר של החברה הם:
 • כתובת למשלוח דואר: יגאל אלון 94, תל אביב (ת.ד. 114) (מגדל אלון 2 – קומה 31).
 • דואר אלקטרוני: office@webiztlv.co.il.
 • טלפון ליצירת קשר: 073-385-6510.

שעות המענה של נציגי החברה הינן בין 10:00-16:00 בימים א'- ה'.

 • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי שימוש אלה לפני כל שימוש ורכישת שירותים ו/א ביצוע הזמנת שירותים באתר ו/או באפליקציה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
 • רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את המשתמשים בפלטפורמה בין באמצעות האתר ובין באמצעות האפליקציה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או באפליקציה או במקום אחר (בסעיף קטן זה להלן: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי השימוש במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או המארחים ו/או האתר ו/או האפליקציה ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או WeBiz ו/או המארחים ו/או האתר ו/או האפליקציה.
 • תכני האתר ו/או האפליקציה ויישומיהם, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה חברתית, תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש הללו רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה חברתית, תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 • תכני האתר ו/או האפליקציה, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר ו/או האפליקציה בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 • רישומי המחשב של החברה ו/או מי מטעמה, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות מצד המשתמש.
 • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה ו/או המארחים לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • החברה רשאית להכנס לשטח המשרד שהוזמן, עם או בלי הודעה מוקדמת, לצורך מתן השירותים, למטרות בטיחות או חירום או לכל מטרה אחרת.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר ו/או לשנות את הריהוט הכלול בשטח המשרד/ים שהוזמנו על ידך. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להעביר את המיקום של המשרד שהוזמן, בתנאי שלא שהשינוי לא יקטין באופן משמעותי את השטח המרובע של שטח המשרד שהזמנת. אנו עשויים גם לשנות או להפחית את רשימת השירותים או הריהוט המסופקים בכל עת.
 • השירותים עשויים להינתן על ידי החברה, שותף או צד שלישי.
 • ככל והזמנת המשרד ו/או חדר הישיבות ו/או כל שירות אחר שהחברה תציע מעת לעת לא יהיה זמין במועד קבלת השירותים מסיבה שאינה בשליטת החברה או בשל אילוצים לא מתוכננים, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה, למעט הזכות לקבל החזר בגין השימוש במקרה של תשלום מצד המשתמש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמשים ו/או מי מטעמם לרבות אורחי המשתמשים לספק תעודה מזהה תקפה על מנת להכנס למתחם.
 1. מטרתם של אתר אינטרנט זה ו/או אפליקציה זו

שימוש בפלטפורמה באמצעות האתר ו/או האפליקציה על מנת לספק שירות מקוון לרכישת ו/או הזמנת שירותים ו/או מוצרים מידי החברה, ומיועדים להציע למשתמשים פתרונות, מוצרי ושירותי שימוש ו/או אירוח ו/או שכירות קצרת טווח של שטחי משרדים, חדרי ישיבות ו/או נכסים או שירותים עסקיים אחרים, ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר (להלן: "השירותים"), ולאפשר למשתמשים להזמין ו/או לרכוש באופן מקוון את השירותים כאמור באמצעות האתר ו/או האפליקציה.

 1. המשתמשים
  • לצורך קבלת ו/או רכישת מוצרים ושירותים מאיתנו על המשתמש ליצור חשבון משתמש באפליקציה ולהסדיר את פרטי הגישה לאפליקציה, ובין היתר ליצור שם משתמש וסיסמה. מומלץ ליצור שם משתמש וסיסמה ייחודיים, וכן, למען הגנה על ביטחון והמידע של המשתמש, להחליף את הסיסמה באופן תדיר.
  • פרטי הגישה מיועדים לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין למסרם לכל צד שלישי. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין מסירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד שלישי, אשר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

מוצע שלא לשמור את פרטי הגישה באמצעי דיגיטלי או מדיה דיגיטלית כלשהם אשר עלולים להיגנב או להיפרץ, ובכלל זה מחשב, טלפון נייד, התקן אחסון נייד, כונן חיצוני וכיו"ב.

 • כל אחד העומד בתנאים המצטברים הבאים יהיה רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה, שלהלן:
  • מי שמלאו לו 18 שנים לפחות והינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;
  • מי שברשותו דואר אלקטרוני (Email) תקין ואשר פרטיו האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר מולאו נאמנה בביצוע הליך הזמנת השירותים באתר ו/או באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע: כתובת, מספר תעודת זהות/תאגיד, מספר טלפון נייד;
  • הינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל;
  • הינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כאל, ויזה לאומי, MAX, מסטרקרד ישראכרט או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה מאפשרת (הרשימה מתעדכנת מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה המלא של חברה.
 • על אף האמור לעיל, WeBiz רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש בפלטפורמה באמצעות האתר ו/או האפליקציה יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.
 • ניתן ליצור משתמשים מרובים תחת אותו חשבון משתמש (להלן: "חשבון משותף") בכפוף לכך ש: (1) לחשבון המשותף ישויך/כו אמצעי תשלום כשיר/ים כאמור בסעיף ‎3.4 לעיל, השייך/כים לבעל החשבון המשותף; ו-(2) כל משתמש נוסף בחשבון המשותף יירשם או יאושר בכתב על-ידי בעל החשבון ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים ‎4.3.1 – ‎4.3.3 לעיל.

מובהר כי החברה אינה אחראית על אופי ו/או היקף השימוש של המשתמשים הנוספים בחשבון המשותף, וכי האחריות תחול על בעל החשבון בלבד.

 • באחריותו של כל משתמש לשמור את פרטי החשבון בצורה מאובטחת.

 

 1. תהליך ביצוע ההזמנה
  • תהליך הזמנת/רכישת השירותים באתר ו/או באפליקציה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר או על מסך המגע על כפתור ה-"להזמנה" בלשונית של סוג השירות ו/או המוצר, אשר תוביל לטופס מילוי פרטי המשתמש, לרבות פרטי אמצעי התשלום. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים הנדרשים במדויק. מובהר, כי במידה ובעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי הזמנת השירותים תבוצע בהצלחה עבור המשתמש וכי המשתמש לא יוכל לבוא בכל טענה ו/ו דרישה בקשר לכך.
  • ככל שמבקש המשתמש ליצור חבילה מותאמת אישית מעבר לחבילות המוצעות ברכישה עצמאית , ניתן לעשות זאת באתר בלחיצה על לשונית "לחץ כאן ליצירת חבילה בהתאמה אישית" והשארת פרטי קשר לנציג Webiz אשר ייצור עמכם קשר בהקדם להתאמת חבילה אישית, וכן בפנייה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס הפנייה שייפתח בלחיצה על לשונית "צרו איתי קשר" בעמוד הבית באתר או באפליקציה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 2.8 שלעיל.
  • בסיום הזמנת השירותים ו/או המוצרים, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל או במקרה הצורך תתבצע שיחה טלפונית המאשרת את השלמת הרכישה, לאישור ואימות העסקה והפרטים. יובהר שאין בחיוב הלקוח לכשעצמו בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.
  • בכל רכישת נקודות ייקבע תוקף לשימוש, בהתאם לתנאים שנקבעו בחבילה שרכש המשתמש. יצוין כי תוקף הנקודות בהזמנה חד פעמית הינו 14 יום. יש לממש את הנקודות בתוך התקופה הנקובה בפרטי ההזמנה ובאישור הרכישה.

נקודות שלא ימומשו בתוך התקופה הנ"ל יוקפאו ולא יהיה לעשות בהן שימוש (להלן: "הנקודות שהוקפאו"). על אף האמור בסעיף זה לעיל, ניתן להאריך את תוקפן של הנקודות שהוקפאו באחד משני האפשרויות הבאות:

 • ברכישה של חבילה ממגוון החבילות המוצעות באתר ו/או באפליקציה יוארך תוקפן של הנקודות שהוקפאו לתקופת החבילה שנרכשה. או לחילופין;
 • בתשלום בשיעור של 5% מסכום החבילה האחרונה שנרכשה על ידך באתר ו/או באפליקציה  לפרק זמן של 360 ימים נוספים.
 • נקודות שהוקפאו ותוקפן לא הוארך תוקפן כאמור לעיל בתוך 3 חודשים ממועד הקפאתן – תוקפן יפקע והן ייגרעו מהמערכת לאלתר ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש. מובהר כי לא יינתן כל החזר ו/או זיכוי בגין נקודות שתוקפן פג.
 • מילוי הפרטים הנדרשים באתר ו/או באפליקציה הינו תנאי מוקדם לביצוע כל רכישה ו/או הזמנה של המוצרים ו/או השירותים. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • ככל שמבקש המשתמש ליצור חבילה מותאמת אישית ו/או לבצע רכישה של שירותים נוספים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, ניתן לעשות זאת באתר ו/או באפליקציה, הקלקה על השירות הרצוי ו/או השארת פרטי קשר לנציג Webiz אשר ייצור עמכם קשר בהקדם או לפנות לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 2.8 שלעיל.
 • ניתן לבצע הזמנת משרד/ים על בסיס חודשי מתחדש, בפנייה אלינו לביצוע הזמנה על בסיס חודשי מתחדש באמצעות טופס הפנייה שייפתח בלחיצה על לשונית "צרו איתי קשר" בעמוד הבית באתר ו/או באפליקציה בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בסעיף 2.8 שלעיל.
 • כמות ו/או זמינות השירותים ו/או המוצרים המוצעת אינה קבועה ויכולה להשתנות בכל עת בהתאם לזמינות, וללא חובת הנמקה של מצד החברה. במקרה בו כמות המוצרים ו/או השירותים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם ו/או בהתאם לזמינות. למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת להעמיד עבור המשתמשים זמינות רציפה שתמונותיהם ו/או תיאוריהם מופיעים באתר ו/או באפליקציה ועל המשתמש האחריות לוודא כי השירות המבוקש בסניף הרלוונטי פנוי להזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
 • תמונות ותיאורי השירותים המוצגים באתר ו/או באפליקציה הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה ו/או מי מטעמה ו/או המארחים. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות ו/או תיאורים מדויקים ככל האפשר.
 • בעת עדכון הזמנת השירותים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות ההזמנה, באמצעות שליחת מייל ו/או הודעת טקסט לכתובת שהוזנה. לתשומת לב, יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא יישמרו ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר ו/או בהפעלתה הבאה של האפליקציה.
 • על המשתמש לוודא כי השירות ו/או המוצר שהוזמן מתאימים לצרכיו ולחברה לא תהיה כל אחריות לאי התאמה של השירות המבוקש למשתמש.
 • גודל החדרים ו/או מיקומם ו/או כיוון האוויר ו/או סוג וגוון הפריטים המוצגים בתמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה ועשויות להראות שונה ולהשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מראש למשתמש.
 • מדיניות ביטול עסקאות מפורטת בסעיף ‎7 להלן.
 1. הזמנות ושימוש
  • ניתן לבצע הזמנות שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, בכל יום ובכל שעה, מראש או לפי צורך, בהתאם ובכפוף לזמינות השירותים ו/או המוצרים כמפורט באתר ו/או באפליקציה.
  • בביצועה של כל רכישה ו/או הזמנה של מוצרים ו/או שירותים מהחברה מאשר המשתמש כי החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש ולעשות שימוש בכל אמצעי תשלום שסיפק המשתמש (לרבות אשראי לביטחון) במסגרת הרכישות ו/או ההזמנות שביצע באתר ו/או באפליקציה לצורך גביית כל חוב של המשתמש בגין רכישה ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים מהחברה.
  • החיוב המפורט בטופס ההזמנה נקבע מראש בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לפרק הזמן המוזמן או במקרה של הזמנת מוצר – בהתאם לכמות. לא ניתן לבצע הזמנה אם אין בחשבונו של המשתמש נקודות מספקות לכיסוי החיוב.
  • חיוב חשבונו של המשתמש ע"י הפחתת נקודות מחשבון המשתמש יתבצע מיד עם אישור ביצוע ההזמנה.
  • ככל שלא פינה המשתמש את המשרד המוזמן ו/או סיים את קבלת ו/או השימוש בשירותים ו/או במוצרים המוזמנים מעבר לשעת הסיום הנקובה באישור ההזמנה יופעל באופן אוטומטי שירות "תשלום לפי שימוש" (Pay As You Go) (להלן: "תשלום לפי שימוש" או "PAYG") במסגרתו המשתמש מאריך את זמן קבלת ו/או השימוש במשרד, מוצר ו/או שירות הרלוונטי וחשבונו יחויב בגין השימוש הנוסף בהתאם למחיר הקבוע ל-PAYG בתיאור המשרד, השירות ו/או המוצר הרלוונטי באתר ו/או באפליקציה, כפי שהוא מעודכן נכון לשעת תחילת השימוש הנוסף. מובהר שככל שבמקרה והמשרד, השירות ו/או המוצר הרלוונטי הוזמנו על ידי משתמש/ים אחר/ים ולא נמצא להם חלופה אחרת לא ניתן יהיה להאריך את זמן השימוש, עם זאת אנו נציע למשתמש חלופה פנויה מתאימה במקומם, אך איננו מתחייבים שהחלופה תהיה זהה ו/או באותה רמה. ככל שתבחרו שלא לעשות שימוש בחלופה המוצעת, יהא עליכם לפנות ו/או להחזיר ו/או לסיים את השימוש במשרד, מוצר ו/או שירות עד למועד הסיום שנקבע בביצוע ההזמנה
  • אלא היו בחשבונו של המשתמש יתרת נקודות מספקת לביצוע התשלום בגין PAYG, ייכנס חשבונו למצב חוב ויוקפא, והמשתמש לא יהיה זכאי לקבל ו/או לעשות שימוש בכל שירות ו/או מוצר בטרם הסדרת החוב, וככל שירכוש נקודות בחבילה ו/או בהתאמה אישית ישמשו אלה תחילה לכיסוי חובו של המשתמש.
  • מדיניות ביטול הזמנות מפורטת בסעיף 7 להלן.
  • בסיום השימוש ו/או ההזמנה מצד המשתמש במשרד ו/או חדר הישיבות, חלה החובה על המשתמש לעדכן באתר ו/או באפליקציה על נעילת החדר ועצירת המונה שבמסגרתו מחויב חשבונו בנקודות עבור כל שימוש. למשתמשים אשר אישרו את השימוש ברכיב ה- GPS במכשיר הנייד שלהם, והמשתמש שכח לנעול את החדר באמצעות האפליקציה ו/או האתר, מערכות החברה תוכלנה לזהות כי המשתמש יצא משטח הבניין בו מצוי המתחם ולהפסיק את המונה.
  • ככל שהמשתמש לא נעל את החדר כנדרש באמצעות האתר ו/או האפליקציה ימשיך החיוב מחשבונו של המשתמש והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מובהר, כי לחברה אין כל יכולת שליטה על סיום הפעילות של המשתמש אלא רק אם המשתמש נעל את החדר וסיים את ההזמנה באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה שומרת על זכותה לזכות את חשבונותיהם של משתמשים אשר לא סיימו את הזמנתם במועד כאמור לעיל, בנסיבות חריגות ובהתאם לשיקול דעתה.
 2. ביטולים
  • ביטול עסקה (רכישת נקודות):
   • "ביטול עסקה" – ביטול עסקה על ידי משתמש באתר ו/או באפליקציה, בבקשה לחברה, בכפוף לחוק ולתנאי שימוש אלה, לאחר שהמשתמש ביצע עסקה באמצעות מערכת ההזמנות ע"י האתר ו/או האפליקציה.
   • בקשה לחברה לביטול העסקה כאמור תעשה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות האתר ו/או האפליקציה, פניה לנציג החברה באחד מהסניפים ובאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@webiztlv.co.il;
   • לצורך ביטול העסקה יש למסור את שם המשתמש ושם חברה/עוסק שהזמין את העסקה.
   • משתמש רשאי לבטל עסקה שבוצעה דרך האתר תוך 14 ימים ממועד אישור ביצוע העסקה (יום קבלת האסמכתא, ובלבד שנותרו יותר משני ימי עסקים עד למועד מתן השירות שהוזמן ע"י משתמש ו/או עד למועד בו המשתמש ביצע את ההזמנה), ובמקרה של ביטול הזמנה בנסיבות המתוארות בסעיף זה, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך 100 ש"ח (מאה ש"ח) או בסכום של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן [סעיף 14ה(ב)].
   • מובהר כי לאחר 14 ימים ממועד ביצוע העסקה לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי.
   • לבקשת המשתמש מראש ובכתב תזכה החברה את אמצעי התשלום שבאמצעותו נרכשו הנקודות (כרטיס האשראי או חשבון הבנק) בשווי הנקודות שזוכו בניכוי דמי הביטול.
 • כל משתמש אשר ביצע רכישות לפני ה- 31.6.2021 יבוצע נוהל זיכוי הנקודות בהתאם לחישוב הבא:

מספר הנקודות שנעשה בהם שימוש ע"י המשתמש

* (כפול)

שווי הנקודות בפועל (בהתאם למחירון בעת ביטול ההזמנה בפועל)

 – (פחות)

סך העסקה לרכישת הנקודות

= (שווה)

היתרה

 – (פחות)

((היתרה * 10%) + סך עלות לפי שימוש) – סך העסקה לפני מע"מ = סכום ההחזר למשתמש + מע"מ

 • ביטול הזמנה
  • כל משתמש רשאי לבטל הזמנת משרד שתשלומה מתבצע בנקודות לא יאוחר מ-24 שעות טרם שעת ההתחלה הקבועה בהזמנה (להלן: "המועד האחרון"). בוטלה הזמנה טרם המועד האחרון, יזוכה חשבונו של המשתמש במלוא הנקודות שהופחתו מחשבונו בגין ההזמנה.
  • למען הסר ספק מובהר כי משתמשים יהיו זכאים להטבה זו אחת (1) לחודש קלנדרי בלבד, וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הטבה זו בכל עת בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה שומרת על זכותה לזכות את חשבונותיהם של משתמשים משיקולים שונים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 1. מחירים
  • המחירים באתר אינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • החברה ו/או המארחים רשאים לעדכן את מחירי השירותים ו/או המוצרים באתר ו/או באפליקציה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, והמחירים המעודכנים יפורסמו באתר ו/או באפליקציה וייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. מובהר שהמחיר התקף ביחס לכל רכישה באתר ו/או באפליקציה הינו המחיר המופיע בעת השלמת תהליך הרכישה ו ובאישור השלמת הרכישה שיישלח למשתמש באמצעות הדוא"ל. במידה שמחיר שירות ו/או מוצר כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, יחויב המשתמש בהתאם למחיר המעודכן שהופיע בתחילת תהליך הרכישה. מובהר שהמחיר בגין "תשלום עבור שימוש" יהא בהתאם למחיר של השירות ו/או המוצר, המעודכן לשעת תחילת השימוש.
 2. ביטוח ואחריות
  • ככלל המשתמשים יהיו אחראיים לבצע ביטוח אישי עבור התכולה של המשרד אשר מכסה את המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או אורחיך בגין אובדן רכוש ונזק, פגיעה במשתמש ו/ו מי מטעמו לרבות אורחיו.
 3. העדר אחריות
  • תמונות ו/או תיאורי השירותים ו/או המוצרים המופיעים באתר ו/או באפליקציה הינם להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר. יחד עם זאת, סוג וגוון המוצרים והפריטים המוצגים במשרדים המוצגים באתר ו/או באפליקציה ועשוי להשתנות לעומת סוג ו/או גוון הצבע המוצג של הפריטים המצויים בפועל במשרדים, ובלבד שלא יהיה בכך לפגום במטרת המשרד והשירותים המסופקים בו.
  • החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר ו/או האפליקציה, וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם והכל בכפוף להוראות .
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר ו/או האפליקציה, והשימוש בהם, במוצרים ו/או בשירותים, בשל הפסקת פעילות האתר ו/או האפליקציה (באופן זמני או קבוע) והכל בכפוף להוראות החוק.
  • המשתמש משחרר בזה את החברה ו/או המאחרים מכל אחריות – ישירה או עקיפה – בעד כל נזק אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיו"ב העלולים להיגרם ו/או שנגרמו למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' ו/או לכל הבאים למבנה/ים בו/בהם מסופקים המוצרים ו/או השירותים, או לקרבתו לגופו, או לכל רכוש עקב שימוש ו/או עקב כל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מי בהרשאתו, למעט נזק שמקורו במעשה או במחדל של החברה ו/או המארחים ו/או מי מטעמם.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר ו/או האפליקציה, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר ו/או באפליקציה נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם ו/או באפליקציה לוקחים המשתמשים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים, תוצאות אחרות וכיוצ"ב העלולות לחול עקב תקלות שכאלו.
  • מובהר שהמשתמשים אחראים כלפי החברה, המארחים, משתמשים אחרים ו ו/או צדדי ג', לפי העניין, לכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.
  • ידוע לי כי החברה ערכה ביטוח צד ג' המכסה את פעילותה במתחם בלבד
 4. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכל תביעה ו/או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובע מכל הפרה או הפרה לכאורה של הסכם זה על ידך או על ידי מי מטעמך או על ידי האורחים שלך או חיות המחמד שלהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל.

 1. שימוש בלתי מורשה באתר ו/או באפליקציה
  • אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר ו/או באפליקציה אלה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
  • אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או החברה ו/או בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
  • אין לעלות לאתר ו/או לאפליקציה תוכן בלתי חוקי ו/או תמונות או תכנים המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגרפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי וכיו"ב.
  • אין לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה שהיא, בלתי חוקית, פוגענית חבלנית או אחרת, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתם התקינה של האתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות וללא הגבלה, וירוסים, תולעים (Worms), סוסים טרויאניים (Trojans), תוכנת ריגול (Soyware), תוכנה זדונית (Malware) או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידים או משבשים אחרים.
  • החברה תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש באתר ו/או באפליקציה של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר ו/או באפליקציה בעתיד.
 2. זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • כל הנמצא באתר ו/או באפליקציה אלה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר ו/או האפליקציה אלה, או כל הנמצא בהם, ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שלהם כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שלהם, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שלהם בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
  • כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
  • אתר זה ואפליקציה זו כוללים חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן וקוד התוכנה של האתר ו/או האפליקציה.
  • החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר ו/או באפליקציה, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
  • אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ו/או האפליקציה.
  • אין להציג תכנים מהאתר ו/או האפליקציה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  • אין להציג תכנים מהאתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • באתר ו/או באפליקציה עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החברה והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של WeBiz או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר ו/או באפליקציה, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  • ככל שהאתר ו/או האפליקציה מכילים קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה איננה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • העלאת תכנים על ידי משתמשים ונותני שירותים כולל תמונות ו/או לוגו ו/או סימן מסחר ו/או סרטון וכיוצ"ב לאתר ו/או לאפליקציה לרבות כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע המפורסמים ו/או הטעיה, הם באחריות המשתמש שמעלה אותו. הפרת זכויותיהם של צד שלישי או פגיעה בשמם או כל הפרה של זכויות מסחריות מכל מין וסוג שהוא אינם באחריות החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם.
 3. הנהלים, השימוש וכללי התנהגות במתחמי החברה:

אתה המשתמש, מאשר ומסכים כי:

 • אתה תודיע לנו מיד על כל שינוי  באיש הקשר שלך ו/או בפרטי התשלום שלך;
 • ידוע לך והבנת שאנו נודיע לך על כל שינוי בשירותים, בעמלות או בעדכונים אחרים באמצעות הודעות עדכון באפליקציה, וכי באחריותך לקרוא הודעות עדכון אלה ולוודא שהנך מודע לשינויים כלשהם מצידנו;
 • כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתעד באופן קבוע אזורים מסוימים במתחם באמצעות וידאו;
 • אתה תהיה האחראי הבלעדי להבטיח שאלכוהול נצרך באחריות ובסבירות, ושאף אלכוהול לא נצרך על ידי אף אחד מאורחייך שצעיר מהגיל החוקי לצריכת אלכוהול;
 • חל איסור לעשן בכל תחומי המתחמים שלנו ו/או שאנו מפעילים, לרבות אך לא רק, מכשיר מאדה, סיגריות אלקטרוניות וכיו"ב;
 • כלל משתמשינו נהנים ממרחבים משותפים, אלא אם כן הונחו אחרת על ידינו;
 • אתה תהיה אחראי לכל נזק לשטח המשרדים ו/או למוצרים בהם עשית שימוש למעט נזק שנגרם עקב שימוש סביר;
 • אתה תהיה אחראי לכל פריט שסופק לך על ידי צוות החברה ו/או צוות המארחים לשימוש זמני, לרבות במקרה של אובדן, גניבה או נזק לפריט;
 • אינך רשאי לבצע שינויים או התקנות במשרדים ו/או בשטחים המשותפים ו/או בכל חלק אחר של המתחם, ללא אישור מראש ובכתב על ידינו. במקרה של שינויים או התקנות  כלשהן, אתה  תהיה אחראי על העלות המלאה, לרבות כל הוצאה קשורה, של השינוי או ההתקנה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ממך את כל העלויות הכרוכות בהחזרת המצב לקדמותו. 
 • מחשבים ניידים, מחשבי Tablet, מכשירים ניידים וכל ציוד אלקטרוני אחר שלך ושל עובדייך, אורחייך ו/או כל אחר המצוי במתחם מטעמך ו/או ברשותך, חייבים להיות: (א) מעודכנים בעדכוני התוכנה האחרונים שסופקו על ידי ספק התוכנה; ו-(ב) שמורים ונקיים מכל תוכנה זדונית, וירוסים, תוכנות ריגול, תולעים, סוסים טרויאניים או כל דבר שנועד לבצע פעולות זדוניות, עוינות ו/או פולשניות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל מכשיר מהרשתות שלנו המהווה איום עלינו או על הרשתות או המארחים או המשתמשים שלנו עד לתיקון האיום לשביעות רצוננו;
 • הנך נותן לנו את אישורך והסכמתך לעשות שימוש בשם העסק ו/או החברה במסגרתם הנך עושה שימוש לצורך קבלת השירותים, לצד עסקים אחרים או חברות אחרות, בתצוגת המשתמשים כמו וכן בווידאו וחומרים שיווקיים אחרים.   

אתה המשתמש, ו/או כל הבאים מטעמך, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן :

 • כי ידוע לך שלכל מתחמים עשויים להיות כללים נוספים המתייחסים למתחם עצמו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכי עלייך האחריות לוודא בעת ביצוע כל הזמנה את כללי המתחם, ולקיימם באופן מלא;
 • שלא לבצע כל פעילות או לגרום או להתיר כל דבר שסביר להניח שיסכן את או שיפריע או יגרום נזק לעובדיו ו/או לאורחיו ו/או למשתמש אחר ו/או לעובדים שלנו ו/או לצד ג', או לרכוש שלהם, כולל, ללא הגבלה, שלמות גופם, שטחי המשרדים או המתחם או הבניין, מוצרים המסופקים למשתמשים וכיו"ב;
 • שלא להשתמש בשירותים ו/או במוצרים ו/או במשרדים במתחם או בשטח הבניין כדי לבצע פעילות בלתי חוקית או פוגענית; 
 • לשמור על שטחי המשרדים, השטחים המשותפים והמתחמים נקיים ומסודרים, ככל האפשר, ולסדרם אחרייך עבור המשתמשים הבאים;
 • לנהוג בכבוד כלפי המשתמשים האחרים, העובדים והאורחים שלנו ו/או שלהם ו/או צד ג';
 • לא לקחת, להעתיק או להשתמש בכל מידע או קניין רוחני השייכים לנו, לרבות, ללא הגבלה, כל מידע סודי או קנייני, שמות אישיים, קולות, שמות עסקים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, לבוש מסחרי, מזהים אחרים או קניין רוחני אחר, או גרסאות מותאמות או משתנות;
 • כי השם ו/או הלוגו שהנך מספק לנו במסגרת ההתקשרות לא יפגע בזכויות של צד שלישי כלשהו ושיש לך את הזכות והסמכות המלאה לעשות שימוש בשם ו/או בלוגו;
 • לא לצלם סרטי וידאו, בתמורה או שלא בתמורה, לשימושים אישיים ו/או אחרים, בתוך המתחם ו/או המשרד ו/או חדרי הישיבות, מבלי לקבל מידינו הסכמה מפורשת מראש ובכתב;
 • לא לעשות שימוש במשרדים ו/או במתחם שאינו מיועד לצורך עבודה משרדית ו/או פגישות עבודה ;
 • לא לאחסן סחורות או סחורות יקרות ערך אחרות בשטח המשרדים; מובהר שבמקרה שתעשה זאת בניגוד לאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן כזה;
 • לא ליצור עותקים של מפתחות, כרטיסי מפתח או אמצעי כניסה אחר לשטח המשרדים או לחצרות ולא להשאיל, לשתף או להעביר מפתחות או כרטיסי מפתח לצד שלישי כלשהו , אלא אם כן אושר על ידינו מראש ובכתב;
 • לא להתקין מנעולים כלשהם כדי שיש בהם למנוע גישה כלשהי לשטח המשרדים או לכל מקום אחר בבניין, אלא אם כן אושר על ידינו מראש ובכתב;
 • לא לאפשר לאורחיהם להיכנס לבניין מבלי להירשם תחילה כאורחים במתחם, ולבצע את כל הצעדים הנדרשים הנוספים בהתאם למדיניות האורחים שלנו;
 • לא להפעיל כל ציוד בתוך המתחם שיש לו תפוקת חום גבוהה או צריכת חשמל שאינה סבירה לשימוש משרדי או אשר עלולה עומס יתר על מערכות החשמל, ה- IT, ה- HVAC או המבניות שלנו. קביעה מסוג זה תעשה על פי שיקול דעתנו הבלעדי;
 • לא להביא ו/או להכניס כלי נשק, או כל חומר מסוכן, דליק או נפץ אחר לתוך המשרד או המתחם או הבניין.
 • לא להטעין כלי רכב חשמליים, דו-גלגליים או אחרים, בשטח המתחם ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
 • לא להדליק או להבעיר אש במשרדים, בשטחים המשותפים, במתחם ו/או בבניין ללא קבלת אישורנו בכתב ומראש, ורק במקומות המיועדים לכך ומסומנים כאמור;
 • לא לעשן ו/או לעשות שימוש כלשהו במוצר עישון בשטחי המשרדים, השטחים המשותפים, המתחם ו/או הבניין למעט במקומות המיועדים לכך ומסומנים כאמור, בכפוף לחוק;
 • לא להפעיל מוזיקה או להשמיע רעשים בלתי סבירים במשרדים, בשטחים המשותפים ו/או במתחם אלא באמצעות אוזניות;
 • לא לבצע שיחות טלפון בשטחים המשותפים במתחם.

אתה המשתמש אחראי להבטיח שכל מי מטעמך, לרבות עובדייך ו/או אורחיך, יצייתו לכל כללי המתחם המפורטים לעיל ולהלן בתנאי שימוש אלה, וסעיף ‎14 זה בפרט, ולכל הכללים המדיניות ו/או הנהלים הספציפיים למתחם, כמו כן, הנך מסכים כי במקרה של הטלת קנס עקב הפרה של הכללים, המדיניות ו/או הנהלים כאמור על ידך ו/או על ידי מי מטעמך כאמור, אתה תהיה אחראי לתשלום הקנס במלואו ובמועדו.

 1. עזרים טכנולוגיים

על מנת לנצל את כל השירותים המוצעים על ידינו, ייתכן שיהיה לך צורך להתקין את התוכנה ו/או האפליקציה על המחשב, טאבלט, מכשיר נייד או ציוד אלקטרוני אחר. בנוסף, במקרה שתבקש מהנציגים בדלפק הקבלה ו/או מנציגי החברה באופן מקוון לפתור בעיות בנוגע להדפסה (במתחמים נבחרים), גישה לחיבור הרשת או בעיות אחרות, אלה יפעלו מתוך מטרה לפתור את התקלה באופן מקצועי ותוך זמן סביר. החברה ו/או המאחרים ו/או מי מטעמם לא  לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו, , בשום מקרה, לכל נזק, קנס, אבדן רווחים ו/או הוצאה אחרת, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות, סעד ו/או תרופה, ומתחייב שלא לבוא לחברה בכל תביעה, טענה ו/או דרישה, בקשר לכך.

 1. שימוש ברשת האלחוטית WIFI

החברה מספקת, באמצעות המארחים, גישה משותפת לאינטרנט למשתמשים באמצעות חיבור רשת אלחוטי או קווי, ופרטי ההתחברות זמינים למשתמשים בדלפקי הקבלה ומעודכנים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי הרשות. הנך מתחייב שלא להעביר ו/או לגלות לכל צד ג', למעט עובדייך ו/או אורחייך, את פרטי ההתחברות לרשת האלחוטית ו/או הקווית.

ייתכן שאנו ו/או המארחים ננטר את התנועה ברשת האלחוטית במתחם, בהתאם לחוק.

 1. ויתור על תביעה ייצוגית/קבוצתית
  • כל הליך המצוי במחלוקת כלפי החברה ו/או מי מטעמה יתנהל על בסיס פרטני בלבד. הנך מתחייב כי כל מחלוקת לא תתברר כתובענה ייצוגית או קבוצתית או בכל הליך  אחר  שבו אחד מהצדדים פועל או מציע לפעול  במסגרת ייצוגית כלפי החברה. 
  • בהתקשרותך עם החברה הנך מוותר על זכותך להצטרף ו/או לקחת חלק בכל תביעה ייצוגית שעשויה להיות לך נגדנו, כולל כל זכות לבוררות ייצוגית או כל איחוד של בוררויות בודדות.
 2. הדין החל ומקום השיפוט
  • הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
  • מובהר כי האמור בסעיפים ‎1 – ‎18.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

הגיע הזמן להתחייב להצלחה שלך ולא למשרד!

מלא.י את הטופס ונציג שלנו יצור איתך קשר ממש בקרוב.